REGULAMIN HOSTELU 4-friends w Gdańsku

 1. Recepcja hostelu czynna jest w sezonie letnim (lipiec - sierpień ) w godzinach 10:00 - 01:00 w nocy. Poza sezonem letnim recepcja czynna jest w godzinach 10:00 – 22:00.
 2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00.
 3. Zameldowanie Gości odbywa się w godzinach 14:00 – 22:00. Wcześniejsze lub późniejsze zameldowanie może się odbyć wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z recepcją. Koszt za przyjęcie gościa po godz. 22:00 wynosi 50,00 pln.
 4. Cisza nocna obowiązuje w całym obiekcie hostelu w godzinach 22:30 – 7:00. W tym czasie osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie hostelu. Goście osób zameldowanych mogą przebywać na terenie hostelu wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika recepcji , nie dłużej jednak niż do godziny 22:00
 5. Sprzątanie obiektu odbywa się w godzinach 11:00 – 16:00.
 6. Hostel objęty jest monitoringiem i znajduje się pod całodobową ochroną.
 7. Obiekt na mocy prawa polskiego objęty jest całkowitym zakazem palenia. Palenie w budynku jest surowo zabronione . Za złamanie zakazu zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 300,00 PLN
 8. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ,dowodu osobistego lub paszportu oraz zgoda Gościa na przestrzeganie zasad regulaminu.
 9. Rezerwacji można dokonać za pomocą strony internetowej, drogą e-mailową, telefoniczną lub przez portale rezerwacyjne. Rezerwacja wymaga potwierdzenia w postaci zaliczki w wysokości 30% całkowitej kwoty rezerwacji. Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. Brak wpłaty w uzgodnionym terminie powoduje anulowanie rezerwacji. Pozostała kwota regulowana jest gotówką lub kartą płatniczą w momencie zameldowania.
 10. W przypadku anulowania rezerwacji do 7 dni przed datą przyjazdu, zaliczka zostaje zwrócona. W przypadku niestawienia się Gościa w dniu planowanego przyjazdu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach /m.in imprezy masowe, sylwester itp./ hostel zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zasad .
 11. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który:
  -podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie hostelu,
  -jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
 12. Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania odpowiednich służb prewencyjnych w sytuacjach szczególnych takich jak : agresja Gościa w stosunku do recepcjonisty lub innych Gości , zażywanie środków psychoaktywnych , zakłócanie ciszy nocnej, wyrzucanie śmieci lub innych rzeczy przez okna na ulicę lub otoczenie hostelu.
 13. Każda osoba zakłócająca spokój lub bezpieczeństwo , zostanie niezwłocznie wyproszona z hostelu bez możliwości zwrotu pobranej opłaty za pobyt.
 14. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT za nocleg po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracownika recepcji.
 15. Hostel pobiera kaucję zwrotną w kwocie:
  - 20,00 PLN za kartę/ chip dostępu do obiektu
  W przypadku zagubienia karty lub kluczy recepcja nie zwraca wpłaconej kaucji.
  W przypadku zagubienia chipa do drzwi wejściowych recepcja nie zwraca wpłaconej kaucji.
  W przypadku zagubienia kluczy do pokoju lub szafki pobierana jest opłata w wysokości 40,00PLN
 16. Obowiązkiem Gości jest utrzymywanie porządku zarówno w pokojach jak i w części wspólnej hostelu.
 17. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi . Każde łóżko w tych pokojach przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby.
 18. Akceptujemy pobyt zwierząt w hostelu, ale jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego, za wcześniejszą zgodą recepcji.
 19. W przypadku uszkodzenia wyposażenia hostelu, koszty naprawy sprzętu ponoszą odpowiedzialni za zniszczenie Goście.
 20. Za interwencję służb zewnętrznych wynikających z niewłaściwego zachowania się Gościa ponosi on pełną odpowiedzialność finansową i prawną.
 21. Goście obowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami przeciwpożarowymi jak i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.
 22. Goście proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich usterek pracownikom recepcji.
 23. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w pokojach oraz części wspólnej.
 24. W cenę noclegu nie jest wliczony ręcznik. Koszt wypożyczenia ręcznika wynosi 5,00PLN